• sahypa_banner

Soňky 12 ýyllyk ösüşden soň Kawah dinozawrynyň önümleri we müşderileri bütin dünýä ýaýrady.
Dünýäde 500-den gowrak müşderisi bolan 100-den gowrak dinozawr sergisini, mowzuk dinozawr seýilgählerini we beýleki taslamalary taýýarladyk we öndürdik, Kawah Dinozawryň diňe bir doly önümçilik liniýasy bolman, eýsem dizaýn bilen üpjün etmek üçin garaşsyz eksport hukugy hem bar, önümçilik, halkara transport, gurnama we hyzmatlar toplumy.Önümlerimiz ABŞ, Angliýa, Fransiýa, Russiýa, Germaniýa, Rumyniýa, Birleşen Arap Emirlikleri, Japanaponiýa, Günorta Koreýa, Malaýziýa, Çili, Peru, Ekwador we Günorta Afrika ýaly 30-dan gowrak ýurda satyldy.Simulýasiýa edilen dinozawr sergisi, assura seýilgähi, dinozawr tema seýilgähi, mör-möjek sergisi, deňiz durmuşy sergisi, dynç alyş seýilgähi, tema restorany we beýleki taslamalar ýerli myhmanlar tarapyndan gaty meşhurdyr we köp müşderiniň ynamyny gazandyk we uzak möhletli iş gurduk bilen gatnaşyklar.