• sahypa_banner

Biz bilen habarlaşyň

Biz bilen habarlaşyň

Kawah dinozawr dünýädäki müşderilerimize dinozawr tema seýilgählerini, dinozawr oýun meýdançalaryny, dinozawr sergilerini, animatronika sergilerini we beýleki söwda çärelerini döretmäge we açmaga kömek etmegi maksat edinýär.

BIZ bilen habarlaşyň

Salgysy

No. 78, Liangşuijing ýoly, Da'an etraby, Zigong şäheri, Hytaý, Siçuan welaýaty

Telefon

+86 13990010843
+86 15828399242

Sizden eşitmek isleýäris!Anketany doldurmagyňyzy haýyş edýäris we ASAP bilen habarlaşarys.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Google Map

Kawah dinozawrynyň zawody Hytaýyň Zigong şäherinde ýerleşýär.Jikme-jik salgysy: Hytaýyň Siçuan welaýatynyň Zigong şäheri, Da'an etraby, Liangşuijing ýoly, No. 78.Zawodymyza baryp görmekden has hoşal, biz size howa menzilinde gatnaw hyzmatyny guramak isleýäris.