• sahypa_banner

Kawah dinozawr global hyzmatdaşlary

 

Soňky 12 ýyllyk ösüşde Kawah dinozawr zawodynyň önümleri we müşderileri bütin dünýä ýaýrady.Dizaýn, önümçilik, halkara transport, gurnama we birnäçe hyzmatlar bilen üpjün etmek üçin diňe bir doly önümçilik liniýamyz däl, eýsem garaşsyz eksport hukuklarymyz hem bar.Önümlerimiz ABŞ, Angliýa, Fransiýa, Russiýa, Germaniýa, Rumyniýa, Birleşen Arap Emirlikleri, Japanaponiýa, Günorta Koreýa, Malaýziýa, Çili, Peru, Ekwador, Günorta Afrika we ş.m. ýaly 30-dan gowrak ýurda satyldy.Simulýasiýa edilen dinozawr sergisi, assura seýilgähi, dinozawr tema seýilgähi, mör-möjek sergisi, deňiz durmuşy sergisi, güýmenje seýilgähi, mowzuk restoranlary we beýleki taslamalar ýerli myhmanlar tarapyndan gaty meşhurdyr we köp müşderiniň ynamyny gazandyk we uzak möhletli iş gurduk bilen gatnaşyklar.Dogry surat, salgylanma üçin Kawah Dinozawr Partnerleriniň marka nyşanydyr.

 

kawah dinozawr hyzmatdaş nyşany

Kanagatlandyrylan teswirler

Size iň oňat önümler we hyzmatlar bilen üpjün etmegi maksat edinýäris.Biziň maksadymyz: "win-win ýagdaýyny döretmek üçin ynamyňyzy we goldawyňyzy hyzmat we duýgudaşlyk bilen alyşmak".

kawah-dinozawr-müşderiler-teswirler

Müşderiler bize baryp görýärler

Kawah dinozawrynyň zawody Hytaýyň Siçuan welaýatynyň Zigong şäherinde ýerleşýär.Müşderileri zawodda görmek üçin mähirli garşylaýarys, size howa menzilinde gatnaw hyzmatyny gurarys.