Täze ýyl gutly bolsun 2022!

Täze ýyl gutly bolsun 2022

Christmasyllyk Ro Christmasdestwo möwsümi gelýär.Dünýädäki müşderilerimiz üçin Kawah Dinozawr, geçen ýylda yzygiderli goldawyňyz we ynamyňyz üçin köp sag bolsun aýdasym gelýär.

Täze ýyl gutlaglarymyzy tüýs ýürekden kabul ediň.

Goý, hemmäňiz ýetip gelýän täze ýylda üstünlik we bagt arzuw etsin!

Kawah dinozawryň resmi web sahypasy:www.kawahdinosaur.com

Iş wagty: 20-2022-nji dekabry