Dinozawr modelleri Ysraýyla iberildi.

Soňky döwürde Kawah dinozawr kompaniýasy Ysraýyla iberilýän käbir modelleri tamamlady.

Önümçilik wagty takmynan 20 gün, şol sanda animatronik T-rex modeli, Mamenchisaurus, surata düşmek üçin dinozawr kellesi, dinozawr zibiliedip bilerwe ş.m.

1 dinozawr modeli Ysraýyla iberildi

Müşderiniň Ysraýylda öz restorany we kafesi bar.Bu dinozawr modelleri restoranyň hemme ýerinde ýerleşdiriler.Animatron dinozawr önümleri, restoranyna has köp ünsi we mowzuklary getirip biljek bilesigeliji we ömürlik,wesatuwyň ösüşine ýetmek.Bu, animatron dinozawr önümleriniň esasy aýratynlygydyr.

2 dinozawr modeli Ysraýyla iberildi

Customöriteleşdirilen önümleriň köp görnüşi baranimatron dinozawrlar,statiki dinozawr modelleri,animatron aagdarhalar,simulýasiýa haýwanlarymodelleri, simulýasiýa mör-möjekleri, dinozawr geýimleri, aniamtronik dinozawr kellesi, simulirlenen ösümlik bezegleri we ş.m.Bularyň hemmesi elýeterli.Biz 'd haladymislegleriňize görä önüm görnüşlerini maslahat beriň we sahypanyň ululygyna görä size laýyk ölçegleri maslahat beriň.

3 dinozawr modeli Ysraýyla iberildi

Şeýle zerurlyklar bar bolsa, Kawah dinozawr zawodyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.Mugt maslahat beriş hyzmatlaryny hödürlemekden hoşal.

Kawah dinozawryň resmi web sahypasy:www.kawahdinosaur.com

Iş wagty: 13-2022-nji dekabry