• sahypa_banner

Biz hakda

KOMPANI PRA PROFILI

Zigong KaWah senetçilik önümçilik kärhanasy

Biz önümleri dizaýn etmek, ösdürmek, öndürmek, satmak, gurnamak we tehniki hyzmat etmek ýaly ýokary tehnologiýaly kärhana, mysal üçin: elektrik simulýasiýa modelleri, interaktiw ylym we bilim, tematiki güýmenje we ş.m.Esasy önümlere animatron dinozawr modelleri, dinozawr gezelençleri, animatron haýwanlar, deňiz haýwan önümleri girýär ... 10 ýyllyk eksport tejribesi, kompaniýada inersenerler, dizaýnerler, tehnikler, satuw toparlary, satuwdan soňky hyzmat we 100-den gowrak işgärimiz bar. gurnama toparlary.

30 ýurtda ýylda 300-den gowrak dinozawr öndürýäris.Kawah Dinozawryň çeken zähmetinden we tutanýerli gözleglerinden soň, kompaniýamyz bäş ýylda garaşsyz intellektual eýeçilik hukugy bolan 10-dan gowrak önümi gözledi we buýsanç we ynam duýmak üçin bu pudakdan tapawutlanýarys.“Hil we innowasiýa” düşünjesi bilen biz bu pudakda iň uly öndürijileriň we eksportçylaryň birine öwrüldik.

Kawah halky täze jogapkärçilik we wezipe, mümkinçilikler we kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýar, pikiriň hiline we täzeligine ünsi jemleýär, raýdaşlygy dowam etdireris, öňe geçeris, ulaltmaga synanyşarys we müşderiler üçin has dowamly baha dörederis we el-ele geçeris. Müşderiler dostlary bilen we ýeňiş gazanmak üçin geljegi gurmak!